Čím se mech odlišuje?

Zelenohnědé výtrusné rostliny malého vzrůstu, mechy /Bryopsida/, oplývají výraznou schopností zadržovat vlhko. Nemají cévní svazky a jejich schopnost odvádět vodu je proto značně omezená. Vodu a výživu přijímají celým svým povrchem a rozvádějí ji speciálními vodivými buňkami. S vodou tedy mechy hospodaří zvláštním způsobem, který jim umožňuje využívat i minimální množství tekutin (k životu jim postačí ranní rosa nebo lehké mrholení). Mechy mají dobrou prostupnost stélky a snadno se rozpínají. Až na výjimky (suchomilné druhy) preferují převážně vlhká a stinná stanoviště.

Vzniku mechu je lépe předcházet

Pokud si zakládáme na pěstěném trávníku, je třeba se nežádoucímu mechu bránit vhodnými preventivními opatřeními a nedat příležitost k jeho růstu. Jakmile se mech objeví, jeho úplná likvidace nebývá zcela jednoduchá. Zdravý travnatý porost vyžaduje potřebnou péči a údržbu:

  • Dbáme na pravidelné provzdušňování půdy.
  • Vlhké až podmáčené půdy je vhodné nechat odvodnit, příp. zvážíme zavedení drenážního systému
  • (slunné a sušší plochy mechům nevyhovují).   
  • Při kyselé půdní reakci opatrně doplňujeme vápník – jeho nedostatek mechům prospívá.
  • Přiměřeně trávník hnojíme pro zajištění potřebných živin (např. Multigreen, Kristalon).
  • Pravidelně sečeme travnaté plochy na výšku 5-6 cm pro zlepšení jejich hustoty a kvality.
  • Po sečení je vhodné trávu vždy shrabat.
  • Zalévání travnatých ploch provádíme raději vydatně, ale ne příliš často.
  • Když je půda příliš hutná, doplníme písek a promísíme (písčité a propustné půdy mechům nevyhovují).

Jak mech likvidovat?              vyhrabávání starého mechu        

Je-li zanesení travnatých ploch mechem většího rozsahu, přistoupíme k vertikutaci buď speciálními hráběmi nebo za pomoci mechanizace (vertikutátor). Podrobněji jsme se zabývali touto tematikou v článku Jarní péče o trávník. Těžkým půdám může pomoci zapravení směsi pro jejich vylehčení, např. jemný křemenný písek s rašelinou nebo hnojivo Cererit.

Pokud se rozhodneme pro likvidaci mechu chemickou cestou (např. přípravek Mogeton 25 WP, Mech-stop, Anti-mech), aplikujeme přípravky dle návodu, většinou brzy na jaře a za sucha. Po několika dnech mech zaschne a zčerná, poté ho důkladně vyhrabeme, holá místa ošetříme slabou vrstvou kvalitní humusovité zeminy a znovu osejeme travním semenem. 

Mech jako izolační materiál

Pro své vlastnosti byl mech často používán našimi předky jako přírodní krytina obydlí. Dodnes se tato metoda používá v některých zemích, např. v severním Norsku za polárním kruhem. Mechové stříšky malých domečků zde nejsou žádnou výjimkou, ale běžnou praxí.